Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Vratislavovo náměstí 115
592 31 Nové Město na Moravě
Firemní telefon: +420 566 615 198
IČ: 70803978Informace o ordinaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Domácí hospic Vysočina

Naším posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem …

 

Vize: Domácí hospic Vysočina je profesionální, stabilní a nejvyhledávanější organizací poskytující hospicovou péči v Kraji Vysočina, uznávanou klienty i odborníky pro vysokou kvalitu služeb a lidský přístup.

Poslání: Naším posláním je poskytovat profesionální péči a podporu nevyléčitelně nemocným lidem a jejich blízkým v době nemoci, umírání a truchlení, prostřednictvím terénních a ambulantních služeb.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je zřizovatelem dvou Středisek hospicové péče zaregistrovaných jako nestátní zdravotnické zařízení a poskytovatel sociální služby.

 

Středisko Nové Město na Moravě           

Vratislavovo nám. 115

592 31 Nové Město na Moravě

tel.: 566 615 198, 566 615 196

info@hhv.cz

Pracoviště Velké Meziříčí           

Nad Gymnáziem 464

594 01 Velké Meziříčí

tel.: 566 615 560

olga.pospisilova@hhv.cz

Středisko Jihlava

Žižkova 89

586 01 Jihlava

tel.: 567 210 997

blanka.netolicka@hhv.cz

 

Domácí hospicová péče:

Posláním domácí hospicové péče je všestranná podpora a pomoc vážně nemocným osobám v konečném stádiu nemoci a také rodinám a jednotlivcům, kteří se rozhodli pečovat o vážně nemocnou blízkou osobu v domácím prostředí. Toto poslání naplňujeme praktickým provázením všech zúčastněných osob touto nelehkou situací, dle jejich individuálních potřeb a zájmů.

 

Další poskytované služby:

Odlehčovací služby

  • Umožňují lidem, kteří dlouhodobě pečují o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné osoby, zastoupení profesionálem a využití tohoto času k odpočinku, popř. vyřízení osobních záležitostí.

Domácí zdravotní služby

  • Možnost provedení zdravotních úkonů, které jsou v kompetenci zdravotních sester, v domácím prostředí klienta.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

  • Poradenské služby a doprovázení v zármutku. Tato služba je určena vážně nemocným lidem, jejich blízkým a truchlícím pozůstalým.

Rodinný pokoj na ODN v nemocnici Nové Město na Moravě

  • Možnost doprovázet svého umírajícího blízkého ve zdravotnickém zařízení. Doprovázející může v pokoji s nemocným bydlet nepřetržitě několik dnů i týdnů. V pokoji je jak moderní zdravotnické vybavení pro paliativní léčbu nemocného, tak potřebné zázemí pro doprovázejícího.

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Kontaktní osoby

Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě:

Adresa: Vratislavovo náměstí 115; 592 31, Nové Město na Moravě

Telefon: 566 615 198; 566 615 196

E-mail: info@hhv.cz

Vojtěch Zikmund (vedoucí střediska, koordinátor Rodinného pokoje a koordinátor poradny Alej)

Telefon: 739 511 433, E-mail: vojtech.zikmund@hhv.cz

Ing. Bc. Milena Petrová (koordinátorka domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb, sociální pracovnice)

Telefon: 731 679 932, E-mail: milena.petrova@hhv.cz

Helena Nosková (zdravotní sestra)

Telefon: 605 561 560,E-mail: helena.noskova@hhv.cz

Anna Zelená (zdravotní sestra)

Telefon: 730 167 546, E-mail: anna.zelena@hhv.cz

Jaromír Šebek (zdravotní sestra, koordinátor půjčovny zdravot. pomůcek)

Telefon: 731 604 350, E-mail: jaromir.sebek@hhv.cz

Alena Palánová (koordinátorka dobrovolníků; asistence pro hospicovou péči)

Telefon: 731 604 353, E-mail: alena.palanova@hhv.cz

 

Pracoviště Velké Meziříčí

Adresa: Nad Gymnáziem 464, 594 01 Velké Meziříčí

Telefon: 566 615 560

MVDr. Olga Pospíšilová (vedoucí střediska, koordinátorka domácí hospicové péče a odlehčovacích služeb)

Telefon: 739 507 587, olga.pospisilova@hhv.cz

Aneta Vrbková, DiS. (sociální pracovnice)

Telefon: 739 507 583, aneta.vrbkova@hhv.cz

Radmila Jasanská (zdravotní sestra)

Telefon: 739 507 584, radmila.jasanska@hhv.cz

Lenka Babáková (zdravotní sestra)

Telefon: 731 513 276, lenka.babakova@hhv.cz

 

Středisko hospicové péče Jihlava:

Adresa: Žižkova 89, Jihlava

Telefon: 567 210 997

Mgr. Blanka Netolická (vedoucí střediska, sociální pracovnice)

Telefon: 731 604 301, Email: blanka.netolicka@hhv.cz

Mgr. Jana Doležalová (zdravotní sestra, koordinátorka služeb)

Telefon: 731 604 300,E-mail: jana.dolezalova@hhv.cz

Nina Jonášová (sociální pracovnice)

Telefon: 731 604 351, E-mail: nina.jonasova@hhv.cz

Dana Verbóková (zdravotní sestra, koordinátorka půjčovny pomůcek)

Telefon: 731 604 354,E-mail: dana.verbokova@hhv.cz

Alena Drštičková (asistence pro hospicovou péči, koordinátorka dobrovolníků)

Telefon: 731 679 934, E-mail: dobrovolnici@hhv.cz

Iveta Neuwirthová (zdravotní sestra)

Telefon: 731 604 352, E-mail: iveta.neuwirthova@hhv.cz

Kde nás najdete?